درباره ما و کمکهایی که عرضه میشود

درباره ما و کمکهایی که عرضه میشود

درباره ما و کمکهایی که عرضه میشود

مرکز مشاورتی خارجیان و پناهندگان و یک موسسه عام المنفعه است

که از سه اتحادیه آبیت ولفارت ، صلیب سرخ و کاریتاس  حمایت میشود.

پناهندگان و متقاضیان پناهندگی و خارجیان بدون اقامت میتوانند از

 مشاورت و راهنمایی جامع برخوردار شوند.

دفتر مشاورتی ما کمکهای زیر را ارائه میدهد:

-  مشاورت و راهنمایی شخصی و جامع در باره روند پناهندگی و قانون

 خارجیها و جریان آن در باره کار و کارآموزی و قابلیت کاری.

- مشاورتهای شخصی و یا گروهی برای امور کارهای  روزانه،  انجام

کارهای اداری و موسسات و کسب اطلاعات.

- برای متقاضیان پناهندگی و صاحبان دولدونگ کلاسهای فشرده زبان

 آلمانی در چهارچوب پروژه استان هامبورگ ارائه میشود و شخص در

 طول یادگیری حمایت و راهنمایی نیز میشود.

- به خارجیهایی که مایلند داوطلبانه به کشورشان بازگردند برای تهیه

 بلیط تهیه مقدمات سفر و کمک مای در چهارچوب پروژه هامبورگ راهنمایی

 شده  واز  حمایت ما برخوردار میگردتد.

این کمک و حمایت برای بازگشت داوطلبانه برای هر خارجی صرف نظر

 از نوع اقامتش میباشد.

ما مددیاران یک گروه کاری  با فرهنگهای مختلف هستیم و به زبانهای:

 بوسنی، دری، آلمانی، انگلیسی، فارسی، کرئآتی، پشتو، لهستانی، روسی،

کردی-سورانی و اوکرائینی  صحبت میکنیم.


ساعات کار:

دوشنبه :   9:00  تا 13:00

سه شنبه :  9:00  تا 13:00    و    15:00  تا  17:00

پنجشنبه:   9:00  تا 13:00    و   15:00  تا  17:00

جمعه :     9:00  تا 13:00